Nieuws

Derde plaats onderwijsprijs

De Tarissing te Spannum heeft vrijdag 23 januari 2015 in Leeuwarden de derde prijs gewonnen voor een project over de historie van het dorp bij de provinciale onderwijsprijs.

Het bestuur feliciteert de school van harte met het bereiken van de derde plaats in de provincie!

Beleid Lief en Leed

Hier vindt u het vastgestelde beleid Lief en Leed

Wet werk en zekerheid

Hier vindt u informatie over de Wet Werk en Zekerheid.

100 leerlingen of meer?

De onderwijsraad adviseert voor alle basisscholen een minimale omvang van 100 leerlingen. (14 februari 2013)

Is het het onderzoek van drs. ir Pieter van Abshoven in de overwegingen meegenomen? Al in 2010 werd een artikel van hem in de Leeuwarder Courant geplaats (zie "Doarp hat bining mei eigen skoalle") en ook op maandag 18 februari 2013 vraagt hij in Trouw weer aandacht voor zijn onderzoek en vooral de conclusie dat grote scholen op het platteland duurder zijn dan kleine scholen. Dit in tegenstelling tot de stedelijke gebieden, waar een grote school wel goedkoper is.

Promotiefilmpje CBO Fryslân

De coöperatie van christelijke scholen in Fryslân, CBO Fryslân, heeft een promotiefilmpje gemaakt dat zo nu en dan wordt uitgezonden op Omrop Fryslân.

Twee bruidsparen uit Tjerkwerd

Zo af en toe komen kinderen van CBO De Greiden in het nieuws.
Hieronder vindt u twee filmpjes uit de maand februari 2012.

Nieuws